ટેક્નોલોજી કે કલ્ચરમાં ટેલેન્ટેડ છો? આજે જ UKની નવી પોઈન્ટ આધારિત ઈમીગ્રેશન સિસ્ટમનો લાભ લો

કોરોના સંકટને કારણે બંધ UKની ઈમીગ્રેશન સિસ્ટમનો ફરીથી પ્રારંભઃ નવી સિસ્ટમ પ્રમાણે પહેલી જાન્યુઆરીથી 70 પોઈન્ટ મેળવવા ફરજિયાત રહેશે લંડન UK સરકાર દ્વારા બ્રેક્ઝિટ પછી નવા Tier 2 પ્રોગ્રામનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. હવેથી બ્રિટનમાં જે લોકોએ પ્રવેશ કરવો હશે તેમને માટે પોઈન્ટ બેઝ્ડ ઈમીગ્રેશન સિસ્ટમનો અમલ થશે. જે કોઈ … Continue reading ટેક્નોલોજી કે કલ્ચરમાં ટેલેન્ટેડ છો? આજે જ UKની નવી પોઈન્ટ આધારિત ઈમીગ્રેશન સિસ્ટમનો લાભ લો